سازمان فعالیت میلیون آمریکا برنامه آمریکایی

سازمان: فعالیت میلیون آمریکا برنامه آمریکایی کره شمالی درآمد مالی برنامه هسته ای

گت بلاگز عکس خبری آتش سوزی در شمال کالیفرنیا

وقوع آتش سوزی در مناطقی از کالیفرنیا و فلوریدا موجب سوختن ده ها باب منزل و تخلیه ساکنین این مناطق شده است است.

آتش سوزی در شمال کالیفرنیا

آتش سوزی در شمال کالیفرنیا

عبارات مهم : فلوریدا

وقوع آتش سوزی در مناطقی از کالیفرنیا و فلوریدا موجب سوختن ده ها باب منزل و تخلیه ساکنین این مناطق شده است است.

آتش سوزی در شمال کالیفرنیا

وقوع آتش سوزی در مناطقی از کالیفرنیا و فلوریدا موجب سوختن ده ها باب منزل و تخلیه ساکنین این مناطق شده است است.

آتش سوزی در شمال کالیفرنیا

وقوع آتش سوزی در مناطقی از کالیفرنیا و فلوریدا موجب سوختن ده ها باب منزل و تخلیه ساکنین این مناطق شده است است.

آتش سوزی در شمال کالیفرنیا

مهر

واژه های کلیدی: فلوریدا | کالیفرنیا | عکس خبری

آتش سوزی در شمال کالیفرنیا

آتش سوزی در شمال کالیفرنیا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs