سازمان فعالیت میلیون آمریکا برنامه آمریکایی

سازمان: فعالیت میلیون آمریکا برنامه آمریکایی کره شمالی درآمد مالی برنامه هسته ای

جزیره ای که در هر متر مربع آن یک مار سمی وجود دارد!

جزیره مارها در برزیل یکی از اماکن ممنوعه جهت انسانها هست، لیکن در هر متر مربع آن یک مار سمی وجود دارد. جزیره در بیست و پنج مایلی سواحل برزیل قرار گر..

ادامه مطلب

غروب آفتاب برفراز آبشار شکلاتی در تصویر امروز نشنال جئوگرافیک

تصویر امروز نشنال جئوگرافیک چشم انداز غروب آفتاب بر فراز آبشار «گرند فال» در آریزونای آمریکا را نشان می دهد که به علت گل آلود بودن آب آن، به آبشار شکلاتی هم..

ادامه مطلب